Heel wat kinderen en jongeren zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de mogelijkheid om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. De financiële middelen of netwerken om zich hierin te bekwamen zijn soms erg beperkt of afwezig.

In de toekomst vereisen negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van een minimum aan digitale vaardigheden is daarbij cruciaal.

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, staat de Koning Boudewijnstichting in voor de selectie van projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het ‘Digital Belgium Skills Fund’.

Het ‘Digital Belgium Skills Fund’ (DBSF) wil projecten subsidiëren die werken met jongeren en leden van kansengroepen om ze digitale vaardigheden bij te brengen via korte of middellange vormingsinitiatieven. Op die manier vergroten zij hun kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheid.

Deadline 16 juni 2017.

Meer info

Contacteer ons als u wenst in te tekenen op deze call.