Het doel van het programma is jonge Brusselaars sensibiliseren voor ICT via een mobiel fablab.

De ingediende projecten moeten volgende inhoud bevatten:

  • Een voorstel voor de aankoop en/of de verbouwing van een vervoermiddel dat als fablab (in zijn geheel of een deel ervan) zal worden gebruikt, bijvoorbeeld een bus
  • Het tweejarig programma omvat verschillende sensibiliseringsactiviteiten in Brussel

De projecten moeten geleid worden door verschillende partners. De samenwerking tussen een vzw voor wetenschappelijke vulgarisering of animatie en een bestaand fablab zou bijvoorbeeld tot een goed evenwicht kunnen leiden tussen het aanleren van technische vaardigheden en het opvoedkundig aspect.

Een project voor de sensibilisering van de meest kwetsbare jongeren, die geen contact hebben met het milieu van de makers en/of in het algemeen weinig gesensibiliseerd worden voor wetenschappen en techniek is een troef.

Meer info

Neem intern contact op met Joachim.Mathieu@vub.be of Bart.Verheecke@ehb.be