De Bachelorprijs van de Vlaamse Scriptieprijs bekroont jaarlijks het eindwerk dat naast een duidelijke nieuwswaarde en journalistieke bruikbaarheid ook blijk geeft van een innovatief karakter en inzetbaar is in de praktijk. Voor de Erasmushogeschool Brussel zijn we op zoek naar 2 juryleden. Dit wordt van de juryleden verwacht:

–          1/5 van de binnengelopen journalistieke artikels (max 2 A4’s) lezen van de bachelorproeven (ter info: in 2015 betrof dit een 150-tal inzendingen)

–          2 juryvergaderingen

–          5 volledige bachelorpapers lezen

De criteria die beoordeeld worden vindt u hier. Juryleden mogen docent zijn, maar dit hoeft niet zolang er affiniteit is met de doelstellingen van het initiatief.

Wie zich kandidaat zou willen stellen, graag een seintje voor 15 juni aan bart.verheecke@ehb.be

 

Vlaamse Scriptieprijs