Enkele reden om aan wetenschapscommunicatie te doen

  • Maatschappelijke valorisatie: Veelal worden onderzoekers gefinancierd met publieke middelen. Via wetenschapscommunicatie kan je het publiek informeren over het nut en de maatschappelijke relevantie van je onderzoek.
  • Deel je passie: Vooral de exacte wetenschappen hebben jaarlijks te maken met lage inschrijvingscijfers. Zorg ervoor dat onderzoek en onderwijs binnen jouw vakgebied blijft bestaan en deel je liefde voor je vak met de volgende generatie!
  • Ontwikkel je skills: Tijdens je doctoraat of postdoc aan communicatie doen, is een pluspunt dat je kan onderscheiden van andere onderzoekers op de arbeidsmarkt.
  • Outreach: Als onderzoeker krijg je de vraag vanuit officiële instanties om te communiceren over onderzoek. Zo maakt wetenschapscommunicatie een onderdeel uit van het takenpakket van een ZAP-mandaat of bij PWO-project. Ook het FWO, BOF en de EU vragen dat de universiteiten en onderzoekers die door hen gefinancierd worden, over hun onderzoek naar het brede publiek communiceren.

Actuele Thema’s

Binnen Wetenschapscommunicatie komen alle onderzoeksdomeinen aan pas, gekoppeld aan meerdere beleidsdoelstellingen van de overheid en gericht naar specifieke doelgroepen binnen de maatschappij.

Science & Society

Met Wetenschapscommunicatie creëren en onderhouden we een cultuur van wetenschap, technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en dragen bij tot het verhogen van het innovatieve potentieel. Om dit te bereiken werken we initiatieven uit en nemen deel aan overkoepelend evenementen die tot doel hebben wetenschap toegankelijk te maken en het publiek te sensibiliseren over het belang van wetenschap. Enkele voorbeelden zijn ons wetenschapscafé Science Bar Brussel, de Dag van de Wetenschap en Bright Club.

STEM & jongeren

Een van de strategische doelstellingen van Wetenschapscommunicatie is voldoende jongeren in STEM-studierichtingen krijgen. Om dit te bereiken ontwikkelen, organiseren en ondersteunen we activiteiten en educatieve pakketten om jongeren kennis te laten maken met wetenschappen en techniek om hun belangstelling voor STEM-vakken te verhogen. Ook het stimuleren en ondersteunen van (na)vorming m.b.t. STEM-vakken bij het onderwijsveld (i.s.m. de lerarenopleidingen en centra voor nascholingsonderwijs) hoort bij de opdracht. Wij bieden een reeks educatieve projecten en workshops aan voor jongeren binnen en buiten de klasmuren. Daarnaast ondersteunen we ook de tweejaarlijkse Vlaamse Wetenschapsweek.

Sustainability

Duurzaamheid en wetenschap gaan hand in hand. Met verschillende projecten gericht naar de maatschappij in het algemeen en jongeren in het bijzonder, brengen we aandacht voor groene technologie en innovatie, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Climate Challenge, een initiatief van WWF, VUB, EhB en Studio Globo lanceerde in 2013 een digitaal platform voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs om het thema klimaatverandering op een verfrissende manier aan te kaarten. Aan de han van lesmateriaal, reportages, interviews, klasopdrachten en een klimaatconferentie in de klas leren jongeren bij over de oorzaken, gevolgen en oplossingen rond klimaatverandering. De website ontvangt meer dan 100.000 bezoekers op jaarbasis en heeft 950 geregistreerde leerkrachten. Het initiatief biedt ook een platform om allerlei nevenactiviteit rond duurzaamheid op te zetten, waaronder klimaatconferenties in het Europees Parlement, workshops rond groen in de stad, etc. Nieuwe initiatieven rond duurzaamheid kunnen geënt worden op dit platform.

Doelgroepenbeleid

Een belangrijke doelstelling van Wetenschapscommunicatie is het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen voor toptalent. Daarom streven we er naar onze activiteiten meer bekendheid te geven bij kansengroepen en initiatieven te ontwikkelen specifiek gericht op toptalenten en kansengroepen. Zo organiseren we regelmatig Bright Sparks workshops voor toptalent. Daarnaast hebben we ook aandacht voor gender en diversiteit en hebben we in het verleden workshops voor en door meisjes aangeboden binnen de Techniekclubs en Technogrieten. Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe voorstellen om ons doelgroepenbeleid verder uit te bouwen.

Media

Vanuit Wetenschapscommunicatie trachten we de media te enthousiasmeren om wetenschap en technologie op een positieve en aantrekkelijke manier naar buiten te brengen. Dit doen we o.a. via onze wetenchapsblog Wtnschp.be, communicatietrainingen aan te bieden aan onderzoekers en docenten en journalisten in contact te brengen met die onderzoekers en vakgroepen waarnaar ze op zoek zijn.

Community-based research

Onderzoek en maatschappij zijn tweerichtingsverkeer en binnen Wetenschapscommunicatie worden vragen vanuit de maatschappij doorgespeeld naar onderzoekers via de Wetenschapswinkel. Daarnaast willen we via het project EnRRICH maatschappijgebaseerd onderzoek verankeren in curricula van het hoger onderwijs en zo maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie, kortweg RRI, inburgeren bij studenten, docenten en onderzoekers aan Europese hogescholen en universiteiten.