EnRRICH:

Responsible Research & Innovation (RRI) in hogeronderwijscurricula

EnRRICH staat voor voor “Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education”. Het project wil maatschappijgebaseerd onderzoek verankeren in curricula van het hoger onderwijs en zo maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie, kortweg RRI, inburgeren bij studenten, docenten en onderzoekers aan Europese hogescholen en universiteiten.

Een mooi voorbeeld van RRI in curricula is de Brusselse Wetenschapswinkel, die onderzoeksvragen van non-profitorganisaties linkt met eindwerken van studenten. Op deze manier leren studenten niet enkel het werkveld en de daarbijhorende problemen kennen, maar komen ze ook in aanraking met maatschappelijk verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Want de studenten van vandaag, zijn de onderzoekers van morgen! Heb je interesse in de Brusselse Wetenschapswinkel? Meer info vind je hier.

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel coördineert dit project met dertien Europese partners (11 hogeronderwijsinstellingen, een vzw en een onderzoeksinstelling) dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie in het Science With And For Society-programma van Horizon2020. EnRRICH loopt van juli 2015 tot december 2017. Meer informatie vind je op www.enrrich.eu.

EnRRICH consortium