ENtRANCE: maatschappelijk gebaseerd onderzoek vindt ingang in curricula

Van 2018 tot 2020 coördineert VUB-WTNSCHP het Erasmus+ project ENtRANCE: ENgaged ReseArch coNnecting Community with higher Education. Samen met 4 andere Europese hogeronderwijsinstellingen uit Portugal (Instituto Universitário da Maia), Finland (Lahti University of Applied Sciences) Nederland (Wageningen University) en Litouwen (Vilnius College of Technologies and Design) willen ze de sociale verantwoordelijkheid van studenten en docenten verhogen via maatschappelijk gebaseerd onderzoek i.s.m. non-profitorganisaties.

ENtRANCE stelt een flexibele, multidisciplinaire benadering voor die studenten en docenten betrekt in onderzoeksprojecten met non-profitorganisaties, bijvoorbeeld via Wetenschapswinkels. Zo zal het project een training ontwikkelen voor docenten en zullen er pilootprojecten lopen in elk land die studenten, docenten/onderzoekers en organisaties laat samenwerken in multidisciplinaire teams om zo onderzoeksvragen te beantwoorden van organisaties. Het project begint met een grootschalige behoefteanalyse bij organisaties en een impactstudie van Wetenschapswinkelonderzoek, wat de basis zal vormen voor de rest van het project. ENtRANCE is gecofinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Meer informatie vind je op www.entrance-project.eu.