Wetenschapswinkel

Lijkt onderzoek met en voor de samenleving je wel wat? De Brusselse Wetenschapswinkel verzamelt onderzoeksvragen van non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning zoeken. Studenten en onderzoekers beantwoorden de onderzoeksvragen tijdens een eindwerk of project, in nauwe samenwerking met de organisatie. Het doel is een win-win-winsituatie: een boeiend en maatschappelijk relevant onderzoek voor student en promotor, een nuttige en bruikbare informatiebron voor de opdrachtgever!

De onderzoeksvraag van een non-profitorganisatie vormt de probleemstelling van het onderzoek van een student. De wetenschappelijke begeleiding is in handen van de promotor. De Wetenschapswinkel bemiddelt tijdens het onderzoeksproces tussen de verschillende partijen en biedt de student gratis diensten.

“Ik vond het leuk om bij te dragen aan de werking van een organisatie en ervaring op te doen door organisaties en mensen te leren kennen, activiteiten te volgen etc. Mijn masterproefonderzoek over duurzame ontwikkeling heeft me achteraf ook geholpen tijdens het solliciteren. Het toonde mijn interesse in en kennis van het thema. Het thema boeide me al langer, maar dankzij de Wetenschapswinkel kwam ik in contact met het werkveld, wat me overtuigde om in die sector werk te zoeken.”

Evelien De Coninck

masterstudente agogiek, Vrije Universiteit Brussel

“Als promotor brengt de Wetenschapswinkel me in contact met sociale organisaties die met problematieken bezig zijn die me interesseren. Maar de belangrijkste voordelen zijn voor de student. Een student bestudeert de sociale wereld best niet te veel aan een bureau. Dankzij de Wetenschapswinkel komen studenten in contact met de sociale realiteit, worden ze geconfronteerd met de concrete vragen die een organisatie heeft.”

Prof. Dr. Ignace Glorieux

promotor Wetenschapswinkelonderzoek, Vrije Universiteit Brussel

Zo werkt het

Student aan VUB of EhB?

Een overzicht van alle onderwerpen vind je in de Wetenschapswinkeldatabank. Voor meer inhoudelijke informatie over de onderwerpen kan je contact opnemen met de Wetenschapswinkel. Wij bezorgen je de contactgegevens van de organisatie die de vraag heeft ingediend en leggen je onze werkwijze uit.

Non-profit Organisatie?

Grasduin door de afgeronde onderzoeken om een idee te krijgen van welke onderzoeken er zoal via de Wetenschapswinkel gebeuren. Een onderzoeksvraag indienen in de databank kan eenvoudig en kosteloos door je organisatie te registreren.

Promotor?

Contacteer ons voor meer informatie rond een samenwerking met ons netwerk van non-profitorganisaties, bv. binnen je les.

Europese projecten

Van 2015 tot 2018 coördineerde de Wetenschapswinkel H2020-project EnRRICH: Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula of Higher education. Via Erasmus+ opvolger ENtRANCE (ENgaged ReseArch coNnecting Community with higher Education) ontwikkelen we momenteel trainingsmodules voor VUB-docenten in community based research/learning.