Het Fonds Ernest Solvay wil belangstelling voor wetenschappelijke en technologische vorming en ontwikkeling bevorderen. Daarom steunt het Fonds initiatieven, zowel op het vlak van onderwijs als van ondernemerschap, op het gebied van wetenschap en technologie, zoals chemie, fysica, biologie, wiskunde en aardwetenschappen. De medische en farmaceutische wetenschappen zijn niet prioritair.

Er kan een bedrag tot maximaal €7.500 aangevraagd worden voor een looptijd van één jaar. De deadline voor het indienen van een projectaanvraag is 16 oktober.

Meer informatie via de website van KBS of neem gerust contact met ons op via contact@wtnschp.be