Ben je betrokken bij een service-learning project, vak of onderzoeksproject waarbij wordt samengewerkt met partners uit de nabije buurt van de universiteit? Dan nodigt het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs je van harte uit om jouw project voor te stellen tijdens het jaarlijks netwerkevent!

Op vrijdag 25 november 2022 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs het netwerkevent ‘service-learning in/met de buurt’ op de Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool (Voetweg 66, 9000 Gent). Voor dit evenement zijn ze op zoek naar inspirerende voorbeelden van service-learning vakken, projecten, onderzoek, getuigenissen, etc. in een lokale context. Het evenement staat open voor onderzoekers, docenten, maatschappelijke partners en studenten betrokken bij service-learning projecten en iedereen geïnteresseerd in de service-learning pedagogiek.

Wil jij je project voorstellen op dit netwerkmoment?

Stuur de organisatie een korte abstract van max. 1 A4 met voorstelling van het thema, opzet en de relevantie van jouw project voor het netwerk. Je kan kiezen voor verschillende formats, waarbij je ook studenten of partnerorganisaties kan betrekken: een presentatie, een pitch, een workshop of een learning community omtrent je eigen project. Meer info omtrent de verschillende formats vind je hier.

Mail je voorstel naar kaat.somers@ucsia.be, ten laatste vrijdag 02/09/22.

In de loop van september zal het definitieve programma vastgelegd en gecommuniceerd worden.
Meer informatie over dit evenement vind je terug op deze website.