Oproep tot STEM-projecten voor jongeren in Brussel

Om Brusselse jongeren te sensibiliseren voor wetenschap en technologie, heeft Fadila Laanan,  Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, beslist om een nieuwe oproep open te stellen voor STEM-projecten (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Het thema van dit jaar is ‘Wiskunde anders bekeken’.

Met dat nieuwe thema willen we de creativiteit van jongeren aanwakkeren en dieper ingaan op wiskunde, door te streven naar innovatieve of verrassende manieren om andere, minder voor de hand liggende aspecten van wiskunde te tonen.

Wiskunde wordt vaak nogal stiefmoederlijk behandeld: het zou ingewikkelde en abstracte stof zijn, iets wat weinig direct nut heeft. Toch is wiskunde overal in onze leefwereld aanwezig.

Via deze oproep financiert Innoviris microprojecten die jonge Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap, technologie en innovatie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.

Wil je deelnemen aan deze projectoproep? Je vindt meer informatie en het aanvraagformulier op de website van Innoviris. 

 

Of contacteer:

Voor Erasmushogeschool Brussel, ann.peeters@ehb.be

Voor Vrije Universiteit Brussel, jef.van.laer@vub.be