Projectoproep voor sensibilisering van jongeren voor wetenschappen

Science Mundi III is een projectoproep voor wetenschapssensibilisering van Innoviris. Dit jaar staat de werking van voorwerpen uit ons dagelijks leven centraal.

We gebruiken voortdurend objecten waarvan we de werking niet kennen. Wanneer je wil begrijpen hoe deze voorwerpen werken in een welbepaalde context, kom je al snel uit bij concepten uit de fysica, chemie, wiskunde, enzovoort. Op die manier krijgen abstracte begrippen een praktische invulling.

Leren hoe iets werkt, stelt je ook in staat om een voorwerp beter te gebruiken, en wie weet, zelfs te herstellen wanneer er problemen opduiken. Elektrische apparaten zijn vandaag alomtegenwoordig in het leven van jongeren. Het is dan ook interessant om vanuit deze concrete realiteit te vertrekken om wetenschappelijke begrippen aan te kaarten.

Via deze oproep financiert Innoviris microprojecten die Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap en technologie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.

Meer informatie over de call vind je hier

 

Of contacteer:

Voor Erasmushogeschool Brussel, bart.verheecke@ehb.be
Voor Vrije Universiteit Brussel, jef.van.laer@vub.be