250.000 euro

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters lanceert een oproep voor projecten die jongeren via rolmodellen sensibiliseren en stimuleren om voor STEM-studierichtingen en STEM-functies te kiezen. Hij trekt hiervoor 250.000 euro uit.

Derde graad

Rolmodellen zijn een belangrijke schakel in een stimuleringsbeleid voor STEM.

Voor jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs, die op het punt staan een studie- of beroepskeuze te maken is het uitermate belangrijk dat hen op een eigentijdse en attractieve manier getoond wordt wat ze kunnen bereiken met een STEM-opleiding in een realistische en hedendaagse werkomgeving.

Op die manier kunnen ze de stereotiepe beeldvorming over STEM beroeps-beoefenaars bijsturen. Rolmodellen kunnen een betekenisvolle “ final wake-up” hebben bij het maken van deze keuze.

Activiteiten

Deze oproep beoogt projectvoorstellen met activiteiten gericht op:

(1) de ontwikkeling,

(2) de implementatie én

(3) de gerichte en brede promotie van een innovatieve toepassing of instrument waarin diverse STEM rolmodellen centraal staan en die een sensibiliserend en inspirerend effect hebben op de doelgroep.

De oproep loopt tot 15 september 2017.

De oproep is hier te downloaden.

Neem intern contact op met bart.verheecke@ehb.be of sofie.verkest@vub.be