De Vlaamse regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Enerzijds om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, anderzijds ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen.

Daarvoor wil zij een breder bereik van de STEM-academies, zodat minstens ieder jongere (van 5 tot 18 jaar) vlot toegang kan krijgen tot diverse STEM-ervaringen. Om maximaal te kunnen inzetten op deze uitdaging is een brede samenwerking noodzakelijk tussen alle betrokken partijen (lokale overheden, kennisinstellingen/scholen, bedrijven en de jongeren) om de slagkracht en inbedding verder te verhogen.

Met deze oproep willen we lead organisaties uitnodigen om dergelijke partnerschappen in de zogenaamde quadruple helix uit te werken met als uiteindelijk doel de toegang van ieder kind tot STEM- initiatieven in het buitenschoolse leren mogelijk te maken.

Deadline: 7 mei 2019
Bedrag: maximaal € 200.000 per project
Voor wie: STEM-Academies (zowel VUB als EhB zijn geregistreerd als STEM-Academie)